Nova kontribuisto a ca blogo

December 26, 2011 at 10:24 pm (Uncategorized)

Se vu esas astonata da nova kontributajo a “La mondo en Ido”, me havas la simpla explanajo. Hike esas me, Johnny, vua nova kontribuisto a ca blogo. Dave, la homo dop existanta sendaji adhike, lasis me kontinuar sua laboro facita kelka yari ante nun per donar a me administanta permisi al situo. Me ne povas promisar frequenta novaji sendita da me, ma la bona kozo esas havar nova kontenaji depos kelka yari di silenco. Me nur esperas ke Dave ipsa skribos kelkafoye ula novaji, ma mem se me duros administrar ca blogo sole, vu havas la chanco lektar ulo.

Previdante vua posibla questioni, mea kara lektanto, me konfiguris WordPress (qua funcionigas la blogo) automatikale sendar artikli kom ligili a nova facebook-pagino quon me anke kreis hodie, nomizita ULI. Se vu memoras, ULI desabreviesas a Uniono por la Linguo Internaciona, ed esas oficala organo ke suportas nia linguo. Me trovas ke esus tote korekte brodkastar novaji di ca blogo ad maxim posibla audantaro. Me ankore ne savas quanta lektanti povas havar ica blogo depos kelka yari sen sendaji, do forsan ula idisto qua esas aktiva che Facebook okazione venas adhike per trans-sendita ligili.

Forsan me devas kurte prizentar su? Me esas viro evanta 36 yari, etnika Rusano de Estonia, vivanta en Sud-Hispania dum lasta du yari. Me esas recente elektita a Direktanta Komitato di ULI e do povas informar vi pri eventi en Idia ante li publikigesos en Progreso, oficala revuo di la Uniono. Me esas informatikisto, e mea interesi inkluzas anke la turismo, plusa lingui, koquado e sana viv-maniero. Se vu lektas ca linei, vu esas bonvenanta komentar, dicante ula vorti pri vu ipsa. Ni esez interkonocata 😉

Advertisements

2 Comments

  1. srinivasan said,

    I am not clear about what u are saying

  2. Kiran said,

    Bona jorno Johnny,
    Me joyas ke vu asumas la rolo di administrero di ta blogo. Me esperas ke tale la Idolinguo dis-savigesas tra la mondo. Forsan vu povas pozar ligili ad altra blogi Idala hike. Irgakaze, durez informar ni, e danko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: