Metrala vs. Imperiala sistemo

July 21, 2005 at 3:15 am (Uncategorized)

Metrala vs. Imperiala sistemo

Nun che Dave’s ESL Cafe ni parolas pri la du sistemi. La anciena sistemo uzata en Usa facis grava eroro ye 1998, kande Mars Climate Orbiter recevis instrukti en ‘pedi’ vice ‘metri’ (se mea memoro esas korekta). Pro to centi milion di dolari divenis…pluvo.

Uzar un sistemo esas importanta, tam importanta kam uzar un linguo, segun me. Fortunoze la sistemi ne havas nacionala aspekti, e kande on uzas un sistemo esas posibla forjetar la altra, pro ke sistemo di mezuro ne es tam importa kam linguo.

Mea vizajo che Dave’s ESL Cafe aspektas tale:

(Ne esas fotografo di me)

Advertisements

Permalink Leave a Comment

TTS (text to speech – texto aden voco)

July 20, 2005 at 2:14 am (Uncategorized)

Videz hike:


https://research.microsoft.com/speech/tts.asp

Ol esas ret-sito ube on povas krear voco ek vorti, en la Angla e la Chinia. Fakte, che la reto tala siti esas tre multa, e li havas la Hispana, la Franca, edc. edc. La voco esas poke stranja, semblas poke quale roboto, ma ol esas plu bona kam nulo.

Ido – la pronunco di Ido esas plu simpla kam la altra lingui, ed esus plu facila facar TTS (txt-to-speech) por Ido. Pro ke ol esas plu simpla, la voco anke esus plu naturala.

Vidante che la Angla Wikipedio hike, on povas vidar multa siti qua havas TTS – la nombro di siti esas tre multa e me pensas ke esus posibla questionar li pri facar TTS por Ido. Ma qua volos uzar sua voco? Me ne volas. Mea voco esas tro…plana.

Permalink Leave a Comment

Rick Santorum

July 19, 2005 at 1:32 am (Uncategorized)

Rick Santorum:

Qua esas Rick Santorum, vu questionas? Videz hike en la Angla, la Franca, e la Japona. E se vu volas skribar kelka vorti pri lu che la Idala Wikipedio, esez bonvenanta.

Permalink Leave a Comment

Karl Rove

July 15, 2005 at 12:28 am (Uncategorized)

Karl Rove

Me esas poke okupata hodie; fortunoze me trovis bona komiko.

抓住你!

Permalink Leave a Comment

Lagrange (Lagrangala) punti

July 14, 2005 at 12:49 am (Uncategorized)

Lagrange (Lagrangala) punti

Videz la imajo:

L1 ~ L5, quon signifikas? Li esas Langrange punti, la loki inter du astronomala korpi (?) ube gravitado ne existas. Esas posibla facar spaco-naveto qua esas en la spaco inter la tero e la luno, qua mustas uzar nulo por esar en la sama loko. Ed anke uzar la Lagrange punti esas la plu bona metodo por irar de ulaloko til ulaloko, pro ke on ne mustas uzar kombusteblajo por irar.

NASA nun volas facar tre mikra spaco-naveto qui iros a la luno, a pro ke li esas tante mikra, li uzos ta punti. Mikra naveto ne povas uzar multa kombusteblajo.

Es vera.

Permalink Leave a Comment

Posh-telefoni ed autombili

July 13, 2005 at 1:57 am (Uncategorized)

Posh-telefoni ed autombili

Me tre prizas la p-teli, ed in Korea ni havas vere tre bona modeli, plu bona kam altra landi en la mondo, ecepte Japonia qua havas tam bona p-foni kam Korea.
Tamen!

Me lektis artiklo hodie qua dicas ke kande on uzas p-foni la probableso di acidentar esas quarfoyi.

Quar!

Fakte, en Japonia uzar p-telo kande vehar automobilo esas ne-legala. Ol esas bon ideo.

Anke, la avo, sexuo (?), kun manuo o sen manuo omno ne importas.

A! Subite me volas komprar p-fono. Pro quo? Mustas…rezistar…

Permalink Leave a Comment

Libri gratuita

July 12, 2005 at 6:27 am (Uncategorized)

Libri gratuita

Che http://www.gutenberg.org on trovas 16,000 di libri, tote gratuita, en multa lingui. La nombro di libri por helpolingui esas:
Esperanto: 5
Interlingua: 1
Ido: 0

La maxim multa di la libri do esas lingui nacionala. Dracula di Bram Stoker, Siddhartha da Herman Hesse, altra libri en lingui di qui me ne konocas. Ed anke libri anciena, exemple la Dao De Jing (道德经) da Lao-tsu (老子) edc.

Kad Ido havas libro anke por adkargar che Gutenburg? Forsan Pinocchio esus bona – me trovis la Angla traduko di Pinocchio che Gutenburg. Kande la sequanta e la pos-sequanta Adavane! aparos, esos posibla adkargar la Idala traduko di Pinocchio che Gutenburg. Forsan.

Pinocchio

Permalink Leave a Comment

Imajo de Koliziono Profunda

July 10, 2005 at 10:21 pm (Uncategorized)

Imajo de Koliziono Profunda

La spaco-navigeto nomesas Koliziono Profunda (Deep Impact) da me montris ni imaji di la koliziono, hiere. Videz la imajo!

L’explozo ye 4 di julio esis plu granda kam la cientisti pensis; semblas ke la kometo esas kompozita ek pudro. Pudro? Kad es posibla? Es tre posibla, ne obliviez ke kometi jacas en la spaco profunda, ube aero ne existas, e la maxim multa di li ne venas proxime a la suno. Gravitado suficas por retenar la korpo di la kometo.

La kometo esas aproxime 4 x 14 kilometri, aproxime la grandeso di granda urbo. Fortunoze, bombo quale to qua esis che Koliziono Profunda ne povas facar tante granda explozo en lia urbi; la tero ne esas facita ek pulvo.

^ㅇ^

Permalink Leave a Comment

Batman esas bona.

July 9, 2005 at 2:20 am (Uncategorized)

Batman esas bona.
Kande me esis puero me pensis ke Batman esas la minim interesanta super-hero, pro ke lu ne havas povo quale la altri havas; ma nun me savas ke Batman esas la unika super-hero qua ne divenis tale kun helpo di super-povanti, e do lu esas la unika super-hero di qua ni povas pensar kom persono poke simila a ni.
(Hodie me vidis Batman Begins. ^^)

Kelka fakti pri Batman:
-Batman unesme aparis che komiki ye mayo 1939.

-Unesme la nomo di Batman esis ‘Birdman’ (Dio interdiktez!)

-Altra nomi di Batman esas ‘La Ombroza Kavaliero’, ‘La Kabizita Militanto’, ‘La Maxim Granda Detektivo en la Mondo’.

Permalink Leave a Comment

Komiko

July 7, 2005 at 11:37 am (Uncategorized)

Hodie mea amiko montris ica komiko a me:

Che Yahoo Groups anke semblas ke James Chandler ne tre prizas ke London divenis la loko por Olimpiko ye 2013. Segun lu:

London esos la host-urbo dil Olimpiado en 2012, ma me ne komprenas pro quo.
En Anglia ni havas anciena infrastrukturo e transport-sistemo qui ne servas
mem la Angli. Do nun vice plubonigar ica kozi, ni konstruktos stadii,
nat-lageti, vilaji por sporteri…..

Malgre la remarki da Chirac, me opinionas ke Paris esus plu bona loko.

E me, me pensas ke London esas la duesma bona loko, ma recente Europa ne havis bona nojavo e havor la Olimpiko en Europa esas sat bona por me.

Permalink Leave a Comment

Next page »